Gå til hovedinnholdet

HMS, miljø og kvalitet

Miljøpolitikk

GLØR skal gjennomføre innsamling og behandling av avfall kostnads- og miljøriktig målt mot nasjonale målsettinger.

Dette når vi ved optimal planlegging, opplæring av ansatte og vedlikehold av vårt materiell. Vi vil prioritere miljøvennlig utstyr og innsamlingssystemer innenfor våre økonomiske rammer.

GLØR dedikerer seg til å kontinuerlig forbedre ledelsessystemet for miljø

GLØR skal alltid etterleve miljøpålagte lover og krav fra kunder, myndigheter, interessepartnere, ISO 14001:2015 og egne pålagte krav

Ledelsen har et overordnet ansvar ved å legge forholdene til rette slik at målsetting om reduserte utslipp oppnås

Kvalitetspolitikk

GLØR’s virksomhet skal være preget av soliditet og langsiktighet i forhold til kunder, ansatte, leverandører, samarbeidspartnere og samfunnet. GLØR skal utøve samfunnsansvar gjennom aktiv deltakelse i avfall- og gjenvinnings fora på lokalt, regionalt og nasjonalt plan.

GLØR forplikter seg til å:

gjennomføre aktiviteter med rett kvalitet på en sikker måte, slik at menneskers liv og helse og materielle verdier ikke påføres skade

oppfylle krav i henhold til gjeldende lover og forskrifter

kontinuerlig forbedre ledelsessystemet for kvalitet

GLØRs markedsposisjon og lønnsomhet skal sikres gjennom jevn og riktig kvalitet i gjennomføring og levering av produkter og tjenester i henhold til krav og forventninger til kunder og interessepartnere.

HMS Politikk

GLØR skal arbeide systematisk og forebyggende for å hindre at de ansatte blir utsatt for risiko og unødvendige belastninger.

Dette oppnår vi gjennom:

- Alle ansatte har skriftlig ansettelsesavtale som er utformet innenfor generelle bestemmelser.

- Ledelsen går alltid foran med et godt eksempel

- Arbeidsrelatert opplæring og trening

- Informasjon

- Gode rutiner

- Oppfordre og tilrettelegge for fysisk aktivitet

- Gjennom GLØR’s aktiviteter skal det skapes trygghet og motivasjon hos alle ansatte.

GLØR har nullvisjonen som overordnet målsetting for HMS: Null uønskede hendelser som for eksempel ulykker, skader på personell, brann, arbeidsmiljørelatert sykefravær e.l.

kiwa
GLØR IKS er sertifisert ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001


Fant du det du lette etter?
Følg GLØR
Følg GLØR {{ glorpartner ? 'Partner ' : ''}}på Facebook Følg GLØR {{ glorpartner ? 'Partner ' : ''}}på Linkedin
Utviklet av OffCenit / Krible