Gå til hovedinnholdet

GLØRs biogass av matavfall

Biogass som drivstoff er CO2-nøytralt, og er det mest miljøvennlige drivstoffet tilgjengelig på markedet i dag. Biogass har lavest klimapåvirkning i et livsløpsperspektiv.

Publisert: 08/02/22


Når det brukes som drivstoff i en personbil, buss eller lastebil, består biogassen av 98 % metan. En kubikkmeter av ren biogass utgjør omtrent det samme energiinnhold som en liter bensin eller en liter diesel.

Biogass er en del av naturens eget kretsløp, og derfor er netto utslipp av karbondioksid (CO2) i luften lik null. Tar vi med bruk av våtgjødsel i landbruket blir klimagevinsten over 100 %! Det er også et bærekraftig drivstoff fordi det er lokalt matavfall som lokalt blir omdannet til biogass og dermed en kortreist klimanøytral energikilde. Biogass inneholder ikke svovel eller andre skadelige stoffer, og derfor er eksosen ren og så å si uten lukt. En buss kan gå en kvart kilometer på hver pose matavfall du kildesorterer. Derfor fortjener alle som kildesorterer matavfallet sitt i våre kommuner at den nyttegjøres lokalt.

Mjøsanlegget har i dag en kapasitet på 30 000 tonn matavfall pr. år. Totalt gir dette drivstoff til ca 250 busser.

Bioresten, det som er igjen, er rik på nitrogen, fosfor og kalium, og er et næringsrikt gjødselprodukt. Denne bioresten blir distribuert til bønder i regionen til erstatning for kunstgjødsel.

Fant du det du lette etter?
Følg GLØR
Følg GLØR {{ glorpartner ? 'Partner ' : ''}}på Facebook
Utviklet av OffCenit / Krible