Gå til hovedinnholdet

Nye krav til kildesortering

Fra 1. januar i år stilles det strengere krav til kildesortering av husholdningslignende plast- og matavfall. Hva betyr dette for deg? Foto: Kristoffer Hunstad, LOOP

Publisert: 03/01/23

Fra nyttår ble det innført nye krav til kildesortering av mat- og plastavfall. Formålet med dette er å legge til rette for at mer avfall kan materialgjenvinnes. Matavfallet skal kunne få nytt liv som biogassen vi bruker i avfallsbilene våre, og plasten skal kunne smeltes og brukes om igjen. Jordas ressurser må utnyttes bedre for å beskytte miljøet, redusere klimagassutslipp og legge til rette for et bærekraftig samfunn. Kildesortering er viktig!

For første gang har vi nå fått en definisjon av kildesortering i forskriften. Kildesortering er "enhver form for utsortering av avfall der det oppstår".

Her i Lillehammer sorterer vi allerede ut matavfall, og mange har også sortert ut plastavfall i husholdningene. Det har vært obligatorisk for de med egne avfallsbeholdere å sortere ut plastemballasje, mens for de med fellesløsning, inkludert hytterenovasjon, har det vært frivillig. Den nye forskriften vil derfor ikke bety store endringer i hvordan vi sorterer avfallet vårt i hjemmet.


En forskjell det likevel er verdt å nevne er at alt plastavfall nå skal kildesorteres, ikke bare plastemballasje. Det betyr i praksis at ting av plast som egner seg til materialgjenvinning, eksempelvis rør, leker eller stoler av plast, også skal sorteres og leveres til materialgjenvinning. Det er kun plastemballasje som skal i avtalesekken, annen type plast må leveres til gjenvinningsstasjonen.


For virksomheter vil den nye forskriften ha langt større konsekvenser, siden alle virksomheter som produserer husholdningslignende avfall nå må kildesortere. Les mer om de nye kravene til virksomheter her.


Avfall Norge har oppsummert en del spørsmål og svar om forskriften. Klikk her for å lese mer

Klikk her for å lese den nye forskriften

For mer informasjon om hvordan avfallet ditt skal sorteres, klikk her


Fant du det du lette etter?
Følg GLØR
Følg GLØR {{ glorpartner ? 'Partner ' : ''}}på Facebook Følg GLØR {{ glorpartner ? 'Partner ' : ''}}på Linkedin
Utviklet av OffCenit / Krible