Renovasjonstjenester i hytter og fritidsboliger

GLØR-kommunene er populære hyttekommuner, og de aller fleste hytteeiere betaler renovasjonsavgift til den kommunen de tilhører.

Det finnes to ulike nivaåer på hytte / fritidsabonnement: 

Kategori I:
Hytter, setrer, buer eller fritidsboliger uten innlagt vann og avløp.

Kategori II:
Hytter, setrer eller fritidsboliger med innlagt vann og avløp.

Kommunen bestemmer hvilken kategori den enkelte eiendom defineres under.

Returpunkter for hytterenovasjon er strategisk plassert i forhold til små og store hyttefelt, ofte i tilknytning til nedfartsveiene. Her kan hytteeiere levere avfall fra hytteoppholdet. NB: Store gjenstander, byggeavfall, farlig avfall og elektronikk m.m. må leveres på en av gjenvinningsstasjonene. 

 

Fant du det du lette etter?

GLØR IKS

Åsmarkvegen 301
2614  Lillehammer

Postboks 170
2601 Lillehammer

Tlf: 61 27 05 60

E-post: kundeservice@glor.no