Transportassistent
Ansvars- og myndighetsområder:

Transportassistenten skal bistå logistikk- og transportsjef i arbeidet med daglig drift av innsamling av nærings- og husholdningsavfall. Oppgavene vil bl.a. være:

•    delta i den daglige driften av renovasjonsbilene
•    kjøre en rute på kort varsel ved akutt fravær, ferier etc.
•    mindre tekniske utbedringer på renovasjonsbilene
•    kontakt mot og opplæring av renovatører
•    ruteomlegging
•    ajourhold datagrunnlag
•    bistå kundesenteret i hektiske perioder
•    annet forefallende

Stillingen vil ha ansvaret for å organisere disse arbeidsoppgaver på en hensiktsmessig og effektiv måte. Dette krever evne og vilje til samarbeid med mange aktører, som alle kolleger i ulike avdelinger i GLØR, kunder og leverandører. Stillingen krever at du arbeider selvstendig og strukturert, med den serviceinnstilling, handlekraft og fleksibilitet som GLØR forventer.

Personlige egenskaper
•    Fleksibel og utadvendt 
•    Omgjengelig og godt humør
•    Løsningsorientert og evne til logisk tenkning
•    Teknisk innsikt
•    Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
•    Strukturert og løsningsorientert

Kompetansekrav
•    Førerkort klasse C
•    Kranførerbevis, gyldig YSK
•    Beherske norsk (muntlig og skriftlig)
•    Fortrolig med bruk av digitale arbeidsverktøy
•    Fag- og systemkunnskap rundt renovasjonsordningen, evt. evne til å tilegne seg denne kunnskapen

Organisasjon og overordnet
Nærmeste overordnede er logistikk- og transportsjef. Det tilligger ikke noe personalansvar til stillingen. 
Nærmere opplysninger om stillingen gis av logistikk- og transportsjef Ingar Husemoen, 
tlf. 906 18 375.
Søknadsfrist 21. januar 2019

Søknad med CV sendes på e-post til ingar.husemoen@glor.no. Attester og vitnemål vil vi evt. be om senere.