Vi har ledig fast stilling som:

Salgssjåfør og kundeoppfølger 

Ansvars- og myndighetsområder:
har ansvaret for drift og utvikling av følgende ansvarsområder:

•    Utførelse av oppdrag med servicebil (varelevering, ut- og innkjøring av utstyr, henting av mindre avfall, tilrettelegging hos kunde, etc.).
•    Oppfølging av næringslivskunder som GLØR Partner har avtale med. Sørge for at de avtaler som er inngått med kunden fungerer som forutsatt, og være et bindeledd mellom kunden og GLØR Partner. Informasjon og veiledning av kunden vil være sentralt, samt registrering av bestilling og salg. 
•    Oppsøke mulige nye kunder (prospecting), avdekke behov, bindeledd til kundeansvarlig som bidrar videre i salgsprosess (utforming av tilbud med priser og betingelser).
•    Drive enkel opplæring av kunder (f.eks. sorteringsveiledning, hjelpe kunder i gang med avfallsdeklarering, vise hvordan utstyr fungerer, etc.).
•    Ansvar for lager av salgsvarer, beholdere og sorteringsutstyr. Dette innebærer orden i lager, lagertelling, sørge for minst mulig svinn, merking av beholdere og utstyr (også de vi har ute), innkjøp av varer vi skal ha på lager i samråd med overordnede. 
•    Sørge for service på presser og annet utstyr. 
•    Renhold og vedlikehold av servicebilen. 
•    Annet forefallende.

Kundeoppfølger vil ha ansvaret for å organisere disse arbeidsoppgaver på en hensiktsmessig og effektiv måte. Dette krever evne og vilje til samarbeid med mange aktører, som alle kolleger i ulike avdelinger i GLØR, kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Stillingen krever at du arbeider selvstendig og strukturert, med den serviceinnstilling, handlekraft og fleksibilitet som våre kunder forventer. Nødvendig opplæring vil bli gitt. 

Personlige egenskaper
Du må være utadvendt og like å omgås mennesker. Du må være en god lytter, og evne å skape tillitt hos kundene ved å holde det du lover. Du må være løsningsorientert og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Kompetansekrav
•    Førerkort klasse B, gjerne også klasse C
•    Beherske norsk (muntlig og skriftlig)
•    Fortrolig med bruk av digitale arbeidsverktøy

Organisasjon og overordnet
Nærmeste overordnede er markedssjef. Det tilligger ikke noe personalansvar til stillingen. 

Arbeidsmiljø- og form:
•    Kommunikasjon mot mange ledd
•    Fleksibilitet
•    Positiv
•    Godt humør
•    Være «synlig» internt i GLØR og bidra til utvikling av fellesskapet i GLØR

Attraktive og utfordrende sider ved stillingen
•    muligheter til å være med å påvirke egen arbeidssituasjon, og bygge relasjoner med kunder
•    selvstendighet
•    miljø-perspektiv

Utfordrende:
•    mange aktører å ta hensyn til, og du må trives med det
•    bransje med store endringer og forandringer hvilket betyr at ting ikke vil være statisk og uforandret
•    må like å omgås mennesker
•    må selv finne løsninger under vegs

Muligheter for personlig utvikling og avansement
Mange spennende utfordringer og muligheter for faglig utvikling innen renovasjon. Kundeoppfølgerrollen vil være en fin måte å bli kjent med GLØR på, og kunne gi grunnlag for kompetanse om bedriften som kan gi muligheter for andre arbeidsoppgaver i GLØR på sikt.

Nærmere opplysninger om stillingen gis av markedssjef Elisabeth Haukaas Bjerke, tlf. 952 17 636.
Søknadsfrist 21.januar 2018

Søknad med CV sendes på e-post til elisabeth.haukaas.bjerke@glor.no. Attester og vitnemål vil vi evt. be om senere.