• Nye sorteringskrav for vinduer

    vinduer

    Skal du skifte ut vinduene i huset er det noen ting du må være oppmerksom på. Nen typer inneholder nemlig sterke miljøgifter og må håndteres med forsiktighet.

  • Nytt vedrørende renovasjon på Nordseter

    avfallsbrønner søppelbrønner MOLOK på rekke

    Lillehammer kommune vil sammen med renovasjonsselskapet GLØR IKS foreta en oppgradering av renovasjonstilbudet på Nordseter i løpet av inneværende år. Det planlegges et større felles miljøtorg ved Sandbakken med nedgravde løsninger - med kildesortering for hele Nordseter-området.

GLØR IKS

Åsmarkveien 301

Postboks 170
2601 Lillehammer

Tlf: 61 27 05 60

E-post: kundeservice@glor.no